top of page

Administration & rådgivning

3.png

Stærk administration

Frigiv ressourcer

Vi klarer alle de komplicerede administrative opgaver, som ofte koster mange interne ressourcer.

  • Løn- og personaleadministration

  • Administration af medarbejdersignatur og e-Boks

  • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter

  • Udarbejdelse af samarbejdsaftaler

  • Gennemgang af aftaler og kontrakter

2.png

Målrettet rådgivning

Skab udvikling

Vi har stor erfaring med ledelsesrådgivning og er en stærk sparringspartner for ledelsen, når virksomheden skal forandres eller udvikles.​

  • Organisationsudvikling

  • Forretningsudvikling

  • Strategiudarbejdelse og -implementering

  • Bestyrelsesarbejde

bottom of page